cloudz

Hvordan bruke Samtavla

Dine Samtavler

“Dine Samtavler” er nytt fra versjon 3.0. Denne listen vises rett etter innlogging.

De fire Samtavlene som var i bruk sist er listet opp øverst. Alle Samtaler er listet under.

En ny Samtavle opprettes ved å fylle ut gruppe og tema og velge pluss.

Åpne en Samtavle i listen ved å velge den, deltagere kan nå oppgi PIN koden. Hvis deltagerne bruker samme kallenavn som i en tidligere økt vil de få opp de samme tavlene.

For hver Samtavle er det opplysninger om:

  • antall deltagere
  • antall bidrag
  • om Samtavla er låst (hengelås) eller åpen (PIN kode)
  • Tidspunkt for det siste bidraget

Det er en meny for hver Samtavle:

  • hengelås indikerer om Samtavla kan åpnes med en PIN selv om eier ikke har åpnet den. Hvis Samtavla er ulåst kan den brues f.eks. til lekser, forbredelser og etterarbeid.
  • blyant åpner et panel hvor gruppe og tema kan endres.
  • last ned åpner en enkel webside som inneholder alle bidrag i denne Samtavla.
  • slett fjerner denne Samtavla permanent.

Blyant gir også mulighet for å dele denne Samtavla med andre eiere. F.eks. kan to eller flere lærere dele den samme Samtavla. En person som skal legges til må ha logget inn i Samtavla minst en gang før vedkommende kan legges til som medeier.

Samtavla bruker epostadresser for å finne eiere. Hvis en person bruker f.eks. Google for å logge inn må du spørre om hvilken epostadresse vedkommende bruker på sin Google konto.