cloudz

Inspiration and sharing

Analyse av en rap-tekst

  • Date: May, 31, 2016
  • Author:
  • Subject:
  • Language:
  • Activity:

Mål

Sosiale ferdigheter: Lytte til andre, lese hva andre bidrar med og tenker om teksten.

Kritisk tenkning: Integrere andres tanker og opplevelser i egne bidra. Vurdere andres bidrag.

Norsk: Innføring i litterære virkemidler og deres forbindelse med tematikk og budskap.

Digitale ferdigheter: Sosiale medier, tekstproduksjon.

Kompetansemål:

  • presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster
  • lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
  • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

Oppgavebeskrivelse

Forberedelser

Skriv ut teksten “Lett å være rebell i kjellerleiligheten din” av Karpe Diem.

Da denne sangen ble brukt i undervisningen var den nokså fersk og ble hyppig omtalt og diskutert i riksmediene. Tesktvalget var gjort nettopp som følge av det fordi jeg kunne anta at elevene hadde noe kjennskap til sangen fra før. Dette åpner også for stadig nye tekstvalg for meg selv og andre lærere.

I timen

Spill av sangen i klasserommet og forklar aktualiteten. La elevene lese teksten mens de hører på sangen.

Presenter målet for timen og oppfordre elevene til å tenke fritt og selvstendig på hvilke litterære virkemidler de kan finne i teksten. Spør gjerne etter eksempler på virkemidler i plenum.

Oppgave: Hvilke litterære virkemidler finner du i teksten?

Grupper elevene i mindre grupper. Be elevene sammenligne notatene. 10 minutter.

Vis Samtavla og be alle gruppene hente en datamaskin, et lesebrett eller lignende, og delta med pin-koden. Etabler reglene for timen i fellesskap med elevene. Hvordan ønsker du som lærer at timen skal være? Hvordan ønsker elevene at det skal være?

Deloppgave 1

Presenter deloppgave 1: Hvilket litterære virkemidler fant du? Vis i Samtavla-feeden.

Sett av 15 minutter til gruppediskusjoner og tekstproduksjon. Hvis nødvendig; bruk stoppunkter for å holde klassen på rett spor.
Presenter et utvalg av meldingene og sorter dem på veggen. Inviter til en plenumsdiskusjon med utgangpunkt i de utvalgte meldingene.

Deloppgave 2

Presenter deloppgave 2 i Samtavla. Hva handler denne teksten om? Hvilke temaer finner du?

10 minutter.

Vis musikkvideoen til Karpe Diem.

Utfordre hver gruppe til å presentere deres bidrag og forklare det de la ut. Oppsummer timen i plenum med fokus på elevbidragene.

Hvordan bruke Samtavla

Lenke til howto-sidene: Opprett, skriv inn spørsmål, vis pin-kode, vis feeden, skriv inn nytt spørsmål.

(Erfaringer?)

Kommentarer