cloudz

DiDiAC blog

Lærer – forsker samlinger høsten 2016

| By

Lærere fra fire skoler deltok på tre samlinger på Universitetet i Oslo.

På samlingene jobbet vi med:

  • Dialogisk undervisningsmetodikk
  • Bruk av Samtavla som et vertøy for å støtte dialoger i klasserommet
  • Evaluering og design av nye funksjoner i Samtavla. Ny lansering i løpet av Februar 2017.