cloudz

Hvordan bruke Samtavla

Jobbe med bidrag

Det å jobbe med bidragene er sentralt i en Samtavla-økt. Det er to grunnaktiviteter involvert.

Tråden

Tråden i panelet til venstre viser hvert bidrag fra alle deltagerne. De nyeste bidragene er nederst i tråden. Legg merke til at det er en separat tråd per oppgave.

Tråden kan forstørres. Velg forstørrelsesglasset:  magnifying glass

For å lage et nytt bidrag velg det store plusstegnet. ADD btn

En tekstboks kommer til syne på bunnen av skjermen. Det er en øvre grense på 140 tegn for hvert bidrag.

Dersom det allerede er et bidrag i tråden som du ønsker å bygge videre på, utdype eller redigere, velg den lille menyen for det enkelte bidraget og velg ‘rediger’. Dersom dette bidraget er ditt eget, så blir det bare oppdatert. Dersom den tilhører noen andre, så blir et nytt bidrag generert med en indikasjon på at den er basert på noen andres.

Bidrag kan slettes av bidragsyteren og læreren, ved å velge slette-ikonet i den lille menyen for bidraget.

Tavla

Bidragene i tråden kan velges slik at de kan jobbes videre med på tavla. Velg knappenål-ikonet i den lille menyen for hvert enkelt bidraget. Bidraget plasseres nå på midten av tavlen og kan fritt posisjoneres ved å dras rundt omkring på skjermen. Bidragene kan fjernes fra tavla ved å velge knappenål-ikonet i den lille menyen på nytt. Dette fjerner ikke bidraget fra tråden.

 

Linjene på bakgrunnen av tavla kan brukes sammen med denne aktiviteten for å indikere hvordan bidragene kan arrangeres. Dette kan for eksempel være som en for/imot-liste eller som en tidslinje.

Bidrag som er spesielt interessante kan markeres, ved å velge lyspære-ikonet i den lille menyen for hvert enkelt bidrag.Screen Shot 2016-09-06 at 22.13.58