cloudz

Hvordan bruke Samtavla

Avslutte en Samtavle

Åpne sidepanelet til høyre for å avslutte en Samtavle.

Velg hengelåsen hvis Samtavla skal stå åpen for deltagerne etter at eier avslutter.

Låst: Dette vil koble alle deltagere fra, og vise en melding på deres skjermer om at Samtavla er avsluttet (dette er forhåndsvalgt).

Åpen: Deltagere kan fortsette å bruke Samtavla. Velg dette for å tillate at deltagerne å gjøre lekser, forbrede seg, eller gjøre etterarbeid.

Avslutt knappen gjør at «Dine Samtavler» vises.