cloudz

DiDiAC blog

Forsker grand prix 2016 ved UV

| By

Førsteamanuensis Ingvill Rasmussen holdt innlegget «Hjelp – læreren ber meg snakke høyt om noe jeg ikke kan». 

Forsker Grand Prix arrangeres ved semesterstart. Her presenterer vitenskapelig ansatte fra Det utdanningsvitenskapelige fakultetet forskningen sin på bare fire minutter.

Ingvill Rasmussen snakket om hvordan forskningsprosjektet Digitale dialoger arbeider med å utvikle teknologi for å hjelpe ungdommen til å bruke sine kunnskaper og erfaringer med kommunikasjon i sosiale medier til også å snakke fag. Samtavla gir elever som kvier seg for å snakke i klassen for nye muligheter for deltagelse. Og for lærerne gir det nye muligheter for å undersøke hva elevene kan og å engasjere dem i læringsaktiviteter på nye måter.

http://www.uv.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/fakultet/2016/forsker-grand-prix-2016.html