Digitalised-dialogue
cloudz

Digitale dialoger med Samtavla

Ressurser for forbedring av dialogisk læring og undervisning

Ønsker du å bruke digital teknologi på en måte som fremmer deltagelse og dialog i undervisningen din?

Elever som blir undervist med en mer dialogisk pedagogikk, det vil si klasserom der det stilles flere åpne spørsmål og der læreren engasjerer elevene i fagsamtaler, presterer bedre på tvers av skolefag og utvikler ferdigheter som er viktige i det 21 århundre: kritisk tekning, problemløsning og samarbeidsferdigheter.

Her finner du ressurser og veiledninger som du kan bruke, enten du jobber alene med å videreutvikle måten du underviser på, eller om du deltar i faglig utviklingsarbeid sammen med dine kolleger. Forstå samtaler i klasserommet består av en samling ressurser og aktiviteter du kan bruke til å utvikle en mer dialogisk undervisning, samt strukturerte veiledninger for dette. Hvordan bruke Samtavla introduserer Samtavla, nett-basert mikroblogging, utviklet for å støtte og supplere læringssamtaler.

Disse ressursene er utviklet sammen med lærere, og vil bli videre utviklet underveis i prosjektet.

Spørsmål

designanddialogue

En lærer bruker Samtavla til å formulere et spørsmål eller en utfordring for å engasjere dine elever i en åpen og utforskende dialog i klasserommet med Samtavla.

Svar

designanddialogue

Elever bruker deres datamaskiner, nettbrett eller mobiltelefoner til å sende deres bidrag til en delt ‘tavle’. Elever kan bygge på andres bidrag og utvikle de videre.

Del

designanddialogue

Alle bidrag og meninger kan vises i klasserommet (for eksempel på en stor skjerm eller projektor), og kan arrangeres interaktivt, for å fremme samtaler for læring.

Elever

  • Kan dra nytte av et digitalt verktøy som stimulerer og forbedrer dialogen i klasserommet.
  • Kan få hjelp til å visualisere tanker og idéer, og å finne likheter og motsetninger mellom disse – sammen med medelever – på en strukturert måte.
  • Kan tenke sammen med andre og reflektere over idéer; vende tilbake til dem og videreutvikle sin forståelse gjennom dialog i klasserommet (både i timen og i løpet av flere timer).
  • Kan utvikle ferdigheter for framtida, og bli bedre forberedt til å delta i det digitalisertesamfunnet.

Lærere

  • Kan forsterke samtalene i klasserommet, for eksempel ved å organisere og holde samtaler i gang i lengre tid.
  • Kan utvikle kvaliteten på dialoger i klasserommet, noe som forskning viser har en målbar effekt på studentenes prestasjoner.
  • Kan forberede elever på framtidas utfordringer, samtidig som de fokuserer på tema fra læreplanen.
  • Kan utnytte mulighetene som ligger i digital teknologi, for eksempel deling, interaktivitet og fremvisning av elevenes idéer.
  • Kan fremme lærerens rolle som tilrettelegger for diskusjoner, ved å bidra til økt bevissthet om elevenes arbeid og samtidig synliggjøre dette arbeidet i inkluderende klasseromssamtaler.

Forskningsprosjektet Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC) er et multi-disiplinært og internasjonalt samarbeid mellom universitetet i Oslo (Norge) og Universitetet i Cambridge (UK).

DiDiAC kombinerer to forskningstradisjoner som supplerer hverandre. Universitetet i Oslo har bygget kunnskap om og ressurser for lærere i forhold til å fremme arbeid og samtaler i grupper med moderne teknologi (mikro-blogging med Samtavla). Universitetet i Cambridge har bygget kunnskap og ressurser i forhold til dialogisk pedagogikk for klasserommet (’Thinking Together’).

Sammen gjennomfører vi design-basert forskning, i norske og engelske skoler, med lærere som medforskere. Vi undersøker om, og hvordan, disse ressursene kan forbedre, eller potensielt forandre, samtaler som fremmer læring i klasserommet.

Prosjektdeltagere


Universitetet i Oslo (Norge):

Ingvill Rasmussen, Ole Smørdal, Kari Anne Rødnes, Sten Ludvigsen og Jo Inge Johansen Frøytlog.

Universitetet i Cambridge (UK):

Paul WarwickLouis Major og Victoria Cook.